Brandkårsungdomarnas lägerverksamhet

Läger är en viktig del av brandkårsungdomarnas verksamhet. Lokalförbunden anordnar sk. veckoslutsläger på vinter- och sommartid medan FSB ordnar ett en vecka långt utbildningsläger varje sommar. Vart fjärde år ordnar SPEK ett internationellt läger med deltagare från hela Finland och med inbjudna gäster från Norden och Europa.


Läger 2019

Lägret 2019 ordnas av Svenska Österbottens Räddningsförbund. Lägret hålls i år ANDRA VECKAN i juli, dvs. från måndag den 8 juli till den söndag den 14 juli 2019.

Närmare info kommer ni att hitta här »

 


Läger 2018

Lägret 2018 är ett storläger som ordfnas i Lochteå 1-7 juli 2018. FSB kommer att delta med egna utbildare och egna kurser denna gång. Mera uppgifter om lägret kommer här »

Lägrets egna hemsidor hittar du här.


Läger 2017

Lägret 2017 ordnas av ÖstraNylands Brandkårsförbund. Lägret hålls från lördag den 1 juli till den fredag den 7 juli 2017.

Närmare info hittar ni här »

Uppdaterad: 10.03.2017


Läger 2016

Lägret 2016 ordnas av Mellersta Nylands Brandkårsförbund. Lägret hålls från lördag den 2 juli till den fredag den 8 juli 2016.

Närmare info hittar ni här »

Uppdaterad: 24.05.2016


Läger 2015

Lägret 2015 ordnas av Åbolands Brandkårsförbund på en Söderhavsö. Lägret hålls från den 28 juni till den 4 juli 2015.

Närmare info hittar ni här »

Uppdaterad: 18.03.2015


Läger 2014

2014 ordnas ett internationellt läger på Skrivarholmen i Björneborg (på samma plats som Pori Jazz brukar arrangeras).

Lägret har öppnat egna sidor Viksu 2014 som du hittar här »

FSB har samlat lite info på svenska här »