Tävlingsdags

19.07.2017 kl. 14:15
Tävlingsveckoslut för ungdomar 30.9.-1.10.2017

FSB - Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds mästerskap i frågesport, slang & pytssprutestafett och redskapshantering för brandkårsungdomar arrangeras den 30.9.-1.10. i Korsholm i Österbotten.

Som lokal arrangör fungerar Svenska Österbottens Räddningsförbund. Under tävlingsveckoslutet arrangeras även FSB:s ungdomsfullmäktige där ungdomarna får säga sina åsikter och tankar om olika frågor.

Plats: Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64,
65630 Karperö.

Tidpunkt: 30.09 – 01.10.2017 kl. 12:00 –

Närmare info i tävlingskallelsen.

Anders Ehrnsten