Ungdomsverksamhet under 2019

Verksamhet som planerats för brandkårsungdomar och ungdomsledare under året.

 

Januari

19-20.01.2019 Tulimeri-kryssning m/s Baltic Princess

Februari

08.02.2019 VNB ungdomsledarmöte Ingå

Mars

02-03.03.2019 ÖNB vinterläger för ungdomar Liljendal
02.03.2019 ÅNN vintertävlingar Korpo
03.03.2019 VNB vintertävlingar Pojo
09.03.2019 Rescue Race 2019 Helsingfors
16-17.03.2019 Utbildningsdagar för ungd.ledare Norrvalla

April

26-27.04.2019 ÅBB actionveckoslut Pargas

Maj

05.05.2019 UAU möte #2  
25-26.05.2019 FSB kongress och vårmöte Vasa

Juni

     

Juli

08-14.07.2019 FSB läger Utterö, Sundom (Vasa)

Augusti

02-04.08.2019 ÖNB veckoslutsläger Borgå
02-04.08.2019 VNB veckoslutsläger Svartå
02-04.08.2019 ÅBB veckoslutsläger Nagu

September

07.09.2019 ÅBB tävlingar Dalsbruk
07.09.2019 UAU möte #3 Dalsbruk / Skype
30.09.2019 VNB tävlngar för ungdomar Sjundeå

Oktober

05-06.10.2019 FSB ungdomstävlingar Mellersta Nyland

November

16-17.11.2019 FSB studiedagar och höstmöte öppet

December

18.12.2018 FSB julgröt kansliet i Ekenäs
     

 

Ungdomsarbetsutskottet 16.12.2018, uppdaterad 25.01.2019