Nationellt ungdomsarbete

Det nationella brandkårsungdomsarbetet leds av ett nationellt arbetsutskott som förkortat heter VNTTK (Valtakunnallinen NuorisoTyöToimiKunta).

Utskottet har medlemmar från hela Finland, även från FSB och sammansättningen på ustkottet hittar du här »

 

Protokoll från VNTTK:s möten och annat material (på finska) hittar du på SPEK:s sidor spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntanuoret/Materiaalia

 

Årets brandkårsungdomsarbetare

Det nationella ungdomsarbetsutskottet väljer varje år Årets Brandkårsungdoms-arbetare. Titeln "Årets brandkårsungdomsarbetare" tilldelas som en erkänsla för ett mycket förtjänstfyllt och framgångsrikt arbete inom brandkårsungdomsverksamheten.

Årets brandkårsungdomsarbetare 2014, Jens Tegengren kan uppskatta ungdomsarbete och dem som gör det. Han har själv börjat på Grankulla FBK:s ungdomsavdelning, övergått till larmavdelningen och slutligen blivit brandkårschef. Han har kämpat för ungdomsavdelningen och fått sin brandkårs ungdomsarbete att blomstra med över 10 års aktiv verksamhet. Ungdomsarbetskommitténs val för Årets brandkårsungdomsarbetare i Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland publicerades den 17.11.2014 i Helsingfors.

 

Utmärkelsen har delats ut åt:

2015: Åbolands Brand- och Räddningsförbunds ungdomsarbetsutskott 

2014: Jens Tegengren, Grankulla FBK
2013: Etelä-Savon nuorisotyötoimikunta 
2012: Jaana Rantanen, Ventelän VPK 
2011: Reijo Alanko-Luopa, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos  
2010: Cecilia Österlund, Kökar FBK 
2009: Juha Reinola, Utsjoen VPK 
2008: Jyrki Attenberg, Oulunkylän VPK 
2007: Alpo Tapanainen, Selänpään VPK
2006: Pekka Uunila, Himangan VPK