Brandkårs-ungdomar:
flickor och pojkar med ett brinnande intresse !

Brandkårsungdomarnas verksamhet

Brandkårsungdomsverksamheten är en mycket viktig del av de frivilliga brandkårernas verksamhet. En stor del av rekryteringen till de olika brandkårerna sker via ungdomsavdelningarna.

Brandkårsungdomsverksamheten omfattar övning av brandmannafärdigheter, första hjälp, förstahandssläckning, fotboll, ishockey, sähly, exkursioner, tävlingar, läger, osv. osv.

Ungdomsarbetet:

 • Barnet och ungdomen är medelpunkten i verksamheten
 • Ungdomarna skall trivas och känna tillfredställelse att lyckas
 • Lyckade prestationer leder till, att ungdomen blir allt skickligare och kunnigare både som människa och brandkårist
 • Meningen med verksamheten är att stöda brandkårens verksamhet
 • Tryggar återväxten och skapar en positiv inställning till brandkårverksamheten

Ungdomsarbetets värderingar:

 • Jämställdhet och omsorg: en brandkårsungdom uppskattar och uppmärksammar andra
 • Säkerhet och ansvar: en brandkårsungdom kan och vågar handla i olika situationer
 • Pålitlighet: en brandkårsungdom är pålitlig och ansvarfull

Målsättningen:

 • Fostrande: stöd för ungdomens utveckling till självständiga och samarbetande individer som litar på sig själv
 • Utbildande: förutsättningar att handla självständigt handla rätt och säkert i alla situationer tyngdpunkten på räddandet av människoliv
 • Upplysning: väcka och befrämja en positiv inställning till säkerhet